Obchodní podmínky

Solid | dokonalé spojení

I. Hlavní zásady

Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.

Cena za zboží je uvedena bez DPH. Cena neobsahuje poštovné.

V případě potřeby je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit zboží do 7 dnů po jeho obdržení a požadovat zpět peníze nebo jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

II. Základní orientace

Po vstupu do Internetového obchodu najdete na levé straně obrazovky navigační lištu, která v průběhu Vašeho prohlížení našich stránek zůstává zachována. Obsahuje odkazy na úvodní stranu, dodací podmínky, nákupní košík a jednotlivá "oddělení" našeho obchodu.

III. Výběr zboží, nákupní košík, objednávka

Zboží je rozděleno do skupin podle určení, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní ceny bez DPH.

Máte-li o zboží zájem, vhoďte ho kliknutím na tlačítko OBJEDNAT do košíku.

Vámi vybrané zboží je umístěno v košíku. V kterýkoli okamžik Vašeho nákupu máte možnost zkontrolovat obsah svého košíku kliknutím na KOŠÍK, který je umístěn v dolní části navigačního rámce. Obdržíte tak okamžitě informaci o druhu, množství a ceně Vámi vybraného zboží. Poté můžete v nákupu pokračovat nebo vyplnit a zaslat objednávku.

V kterémkoli okamžiku nákupu máte možnost změnit obsah Vašeho košíku, a to co do množství i sortimentu. Množství můžete měnit přímo v Košíku, chcete-li změnit sortiment, např. některé zboží z košíku odebrat, jednoduše to provedete rovněž v košíku "odškrtnutím" položky a přepočtem košíku.

Jestliže jste se rozhodli Váš nákup ukončit, klikněte na Košík, v Košíku na tlačítko Objednat a vyplňte objednávkový formulář.

Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit. Uvedete-li e-mailovou adresu, budete o vyřízení objednávky informováni elektronickou poštou. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonem nebo poštou.

Vaši objednávku považujeme za závaznou. Jestliže se dodatečně po jejím odeslání rozhodnete objednávku změnit, můžete tak učinit ve lhůtě expedice e-mailem, telefonem nebo faxem.

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží. V takovémto případě je zákazním vyrozuměn e-mailem, telefonem, faxem nebo písemně, a to ve lhůtě expedice. V případě platby předem jsou zákazníkovi vráceny peníze v plné výši na jeho účet, a to rovněž ve lhůtě expedice.

V průběhu Vašeho nákupu se řiďte kontextovou nápovědou.

IV. Právo vrácení zboží bez udání důvodů

Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 7 dnů po obdržení (převzetí) zboží.

Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. PPL) nebo přímo zasílateli.

Peníze budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet, po odečtení poštovného, a to nejpozději do tří pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu pouze v případě, že vrácené zboží je nepoškozené.

V. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím, jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si provozovatel tohoto obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

Dodací podmínky

I. Objednané zboží je expedováno do tří pracovních dnů ode dne objednávky na poštovní dobírku, kterou kupující zaplatí při převzetí zboží.

II.
1) Dopravu zboží zajišťujeme buď prostřednictvím přepravní společnosti nebo vlastní dopravou. Zboží doručujeme pouze na území České republiky.
2) Jako prodávající neneseme zodpovědnost za případné nedostatky ve službách dopravce.

III. V ceně zboží je zahrnuto balné, naopak cena nezahrnuje poštovné. Poštovné je uvedeno na faktuře zvlášť a je účtováno dle typu dopravy a způsobu platby.

IV. Společně se zbožím kupující obdrží fakturu. Tento doklad je kupující povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží.

Tyto dodací podmínky platí od 1. 8. 2005.

Reklamační řád

Provozovatel stránek www.solid-czech.cz stanoví pro případ reklamace vad zboží následující postup:

I.
1) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
2) Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností a užitnými vlastnostmi.

II.
1) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.
2) Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

III. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

IV. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

V. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

VI. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
- dodání chybějícího zboží
- opravu zboží
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- odstoupení od smlouvy

VII. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

VIII. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

IX. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a odešle ho kliknutím na tlačítko „ODESLAT“, nebo ho zašle emailem, faxem příp. poštou na adresu prodejce.

X. Tento reklamační řád platí od 1.8.2005.


naše značky

Sídlo společnosti

SOLID CZECH a.s.
Třída SNP 402
500 03 Hradec Královésolid czech

solid czech republicNaše obchody

www.solid-czech.cz
www.caselogic.cz
www.bandridge.cz
www.profigold.cz
www.omnimount.biz
www.targus-shop.cz
www.brondi.cz
www.intenso.cz
www.acryan.cz
www.sanyo-baterie.czodkazy - další stránky

Mobilní telefony Xiaomi a příslušenství. Kompletní informace o produktech [ Mi4, Mi3, Mi2, Mi1, RedMi, RedMi Note ] značky Xiaomi.